Finanční služby, finanční poradenství

Vedení daňové evidence

 • Zpracování účetních dokladů v souladu s platnou legislativou
 • Evidence majetku
 • Kontrola úhrad přijatých a vydaných faktur
 • Zpracování daňových přiznání
 • Zpracování přehledů
 • Účetní poradenství
 • Zastupování na úřadech
 • Vyzvednutí účetních dokladů přímo u klienta

Vedení účetnictví

 • Zpracování účetních dokladů v souladu s platnou legislativou
 • Evidence majetku
 • Kontrola úhrad přijatých a vydaných faktur
 • Zpracování daňových přiznání
 • Zpracování přehledů
 • Účetní poradenství
 • Zatupování na úřadech
 • Vyzvednutí účetních dokladů přímo u klienta

Mzdová a personální agenda

 • Kompletní zpracování mezd
 • Zpracování měsíčních přehledů pro pojišťovny a OSSZ
 • Výplatní pásky
 • Mzdové listy
 • Zápočtové listy
 • Evidenční listy
 • Přihlášení / odhlášení zaměstnanců na pojišťovně a OSSZ
 • Potvrzení o příjmech
 • Roční zúčtování daně z příjmů zaměstnanců
 • Zatupování na úřadech

Zpracování daňových přiznání

 • Daň z příjmu fyzických osob
 • Daň z příjmu právnických osob
 • Silniční daň
 • Daň z přidané hodnoty
 • Daň z nemovitostí
 • Ostatní daně